Privacy Statement

Iedereen kan psychische klachten krijgen. Deze klachten kunnen van korte of langere duur zijn en kunnen het dagelijkse leven en functioneren negatief beïnvloeden en zelfs tot ziekteverzuim leiden. Om klachten te verminderen en/of ook weer met voldoening aan het werk te gaan, biedt mijn praktijk individuele behandelingen, trainingen en groepstrainingen aan.

In dat proces deel je (gevoelige) persoonsgegevens met mij. Ik zie bescherming van jouw privacy als de basis van de vertrouwensrelatie die ik met jou aanga. Je kunt er dan ook op vertrouwen dat ik zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens omga.

Bij jouw aanmelding krijg ik van jou of soms via jouw verwijzer (bijvoorbeeld jouw huisarts, werkgever of de bedrijfsarts) de daarvoor benodigde persoonsgegevens. Wanneer je een behandeling start bij mijn praktijk wordt een dossier aangelegd. Ik verzamel daarbij alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van mijn taken.

Ik ga zorgvuldig om met persoonsgegevens die ik via mijn website verkrijg. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld en worden enkel gebruikt om te reageren op je vraag. Ik verkoop geen e-mail of andere gegevens en geef niets uit handen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over je vertellen, of die met jou in verband kunnen worden gebracht. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn e-mailadressen, telefoonnummers, naam en adres.

Daarnaast zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die bij wet extra beschermd zijn, omdat ze gevoelige informatie kunnen bevatten. Hierbij kun je denken aan gegevens die informatie bevatten over je ras, geloofsovertuiging, gezondheid of seksuele geaardheid.

Waarvoor gebruik ik persoonlijke gegevens?

Ik verzamel uitsluitend de gegevens die op dat moment nodig zijn om je zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Met je persoonsgegevens kan ik professionele hulp bieden bij psychische klachten, zoals het bieden van begeleiding en behandeling op een specifieke hulpvraag of preventieve begeleiding en coaching. Ook kunnen persoonlijke gegevens worden gebruikt voor aanmeldingen bij trainingen.

Wat wordt met verwerken bedoeld?

Verwerken is een begrip uit de privacywet. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens, van verzamelen tot vernietigen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), artikel 4, noemt bij verwerken: “Het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren (samenbrengen) of combineren, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens.”

Van iedereen die direct of indirect contact heeft gehad met mijn praktijk. Ik verkrijg je gegevens bijvoorbeeld bij een aanmelding. Ik kan ook gegevens van je krijgen als je mijn website bezoekt. Wil je weten wat ik van je verzamel als je mijn website bezoekt? Lees dan mijn cookieverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamel ik?

 • Gegevens over wie je bent
  Je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel de gegevens van de werkgever waar je werkt.
 • Gegevens over je gezondheid
  Dit kan gaan over zowel je lichamelijke als psychische gezondheid. Ik verzamel deze gegevens om je zo goed mogelijk te behandelen.
 • Je gebruik van de website
  Denk hierbij aan bijvoorbeeld (een gedeelte van) je IP-adres, gegevens over je bezoek aan mijn site en het apparaat waarmee je mijn site bezoekt. Voor meer informatie verwijs ik je naar mijn cookieverklaring.
 • Gegevens over jou van andere partijen
  Ik kan persoonsgegevens rechtstreeks van jou ontvangen of van een andere bron. Bijvoorbeeld van je huisarts of bedrijfsarts. Daarvoor heeft de arts wel eerst jouw toestemming nodig. Ook van de werkgever kan ik gegevens over je ontvangen, als deze je aanmeldt. Hierin kan informatie over je gezondheid worden gegeven.

Zo ga ik met je persoonsgegevens om

Ik besteed veel aandacht aan het beveiligen van de systemen waar ik mee werk en het beschermen van jouw persoonsgegevens. Ik verwerk zoveel mogelijk gegevens elektronisch. Op die manier kan ik jouw privacy het beste beschermen. Wettelijk ben ik verplicht om dossiers 15 jaar te bewaren, vanaf de dag dat het dossier gesloten wordt.

Doet zich – ondanks alle maatregelen – toch een datalek of informatiebeveiligingsincident voor? Dan kom ik direct in actie om de oorzaak te analyseren, de schade te beperken en belanghebbenden hierover te informeren.

Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wil je weten welke persoonsgegevens ik van je heb? Wil je deze laten corrigeren of verwijderen? Er zijn verschillende rechten waar je gebruik van kunt maken, zoals het recht op correctie of het recht van vergetelheid. Ik zal je gegevens aanpassen of verwijderen als je hierom vraagt, en wanneer dit niet in strijd is met de wet.

Over dit privacy statement

Dit is het privacy statement van Praktijk voor Psychologie Andrea Meijer, gevestigd te Nijetrijne. Deze versie is gemaakt op 30 augustus 2019 en is de huidige versie.

Klachtenregeling

Het kan zijn dat je niet tevreden bent over de wijze waarop ik met je persoonsgegevens omga. Je kunt dat altijd met me bespreken en waar mogelijk zoeken we samen naar een oplossing. Mochten we er toch niet uitkomen, dan kun je een klacht indien. De afhandeling van je klacht loopt via de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Kijk bij de NFG voor meer informatie.