Werkwijze

Aanpak

Kleine stappen kunnen leiden tot grote veranderingen. Dat is een essentieel uitgangspunt voor de manier waarop ik werk. Vaak is er slechts een kleine verandering nodig om een groot verschil te bewerkstelligen. Daarnaast is mijn werkwijze pragmatisch: als iets werkt, laat het dan zo. Als iets niet werkt, probeer dan iets anders.

In mijn praktijk maak ik gebruik van methoden waarbij uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ze effectief zijn. De rode draad in mijn begeleiding is ACT (Acceptance & Commitment Therapy), een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie.

Behandeltraject

De therapie start met een intake (meestal 1 à 2 gesprekken), waarin we samen je klachten en de geschiedenis ervan in kaart brengen. Vervolgens bepalen we de best passende werkwijze bij jouw klacht en voor jou als persoon.

Tijdens het traject bespreken we regelmatig of de behandeling voldoende effect heeft en of de ingeslagen weg nog steeds de juiste is. De therapie eindigt met een afsluitend gesprek.

Het aantal gesprekken en de frequentie zijn afhankelijk van je klacht of probleem. Gemiddeld zijn 6 tot 10 gesprekken voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen.

Wanneer blijkt dat je klachten ernstiger zijn of een langdurig traject nodig is kun je, in overleg met je huisarts, verwezen worden naar een andere hulpverlener of instantie.

Contactgegevens

Spangahoekweg 5
8481 KG Nijetrijne

Telefoon: 06-20961827
Email: info@andreameijer.nl

Wil je meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op.